Projecten

Vaak zijn conflicten met Overheden, banken, zorgverzekeraars, gemeentes enz. op te lossen door zelf actie te ondernemen tegen deze instanties, maar in de praktijk ziet er toch anders uit. Niet iedereen is mondig genoeg om de strijd aan te gaan.

wanhoop

Men heeft het idee dat er toch niets valt te doen tegen deze instituten. Dat is niet juist. De Overheden, instellingen en organisaties gaan ervan uit dat men geen actie onderneemt en gaan dus maar door met regelmatig  frustrerende en  onrechtmatige acties.

De aanpak van de Werkgroep

Zodra en een hulpvraag binnenkomt wordt deze meteen opgepakt. De ernst van de situatie wordt bekeken en beoordeeld en we nemen direct contact op met de persoon in kwestie. Als het nodig is grijpen we direct in. We maken regelmatig mee dat mensen de energie niet meer hebben om zich nog verder te verzetten tegen het onrecht dat ze wordt aangedaan. Deze mensen zijn inmiddels murw geworden door alles wat er al is gebeurd.

Machtigingen worden opgesteld en de betreffende partijen worden binnen een paar dagen op de hoogte gebracht van de nieuwe situatie, een situatie waarin de Werkgroep als middelpunt en aanspreekpunt fungeert. Vaak heeft dit direct al een positief effect op het hele gebeuren. De Werkgroep werkt nauw samen met een grote groep van specialisten die we inmiddels goed kennen en we zijn daardoor in staat om snel ons pad uit te zetten.

We gaan samen aan het werk

Het begrip over de schutting gooien kennen we natuurlijk wel maar daar doen we niet aan mee. We betrekken de mensen in het proces. We laten ze zien hoe je bepaalde situaties zelf kunt aanpakken en we laten de mensen zien hoe je zelf de regie weer overneemt. Ook de regie over je eigen leven.

We komen heel vriendelijk over maar er zijn grenzen

Richting de instanties die aangepakt moeten worden gedragen we ons in eerste instantie keurig netjes. We willen ook hun kant van het verhaal horen. Regelmatig geeft dat een hele andere kijk op de situatie. Weinig mensen geven zich in eerste instantie het achterste van hun tong zien en we hebben al heel wat beren uit de kast zien rollen.

Zodra we een volledig beeld hebben van de situatie kunnen we efficiënt en zonder omwegen aan het werk gaan.

Als het moet stappen we naar de Rechter

Wanneer een instantie onterecht vast blijft houden aan de procedures die al zijn opgestart gaan we het anders aanpakken en worden bij ons ook de mouwen verder opgestroopt. We deinzen er niet voor terug om een tegenvordering in te dienen en we deinzen er ook niet voor terug om te gaan rechten voor de mensen.

Maar we lossen het liever op een normale manier op

Een aantal malen is het daadwerkelijk voorgekomen dat we naar de Rechter moesten, maar over het algemeen lossen we het voor die tijd onderling op. Uiteraard ten gunste van de persoon die onze hulp inriep.

Mogelijk gemaakt door WordPress.com.

Omhoog ↑

%d bloggers liken dit: