De Werkgroep

Waarom deze Werkgroep

problemenmetinstaties

Het blijkt dat veel mensen hulp nodig hebben. Vaak zijn conflicten met Overheden, de Belastingdienst, banken, zorgverzekeraars, gemeenten enz. op te lossen door zelf actie te ondernemen tegen deze instellingen maar men heeft het idee dat er toch niets valt te doen tegen deze instituten. Dat is niet juist. De Overheden, instellingen en organisaties gaan ervan uit dat men geen actie onderneemt en gaat dus maar door met regelmatig frustrerende en onterechte acties.

Hoe is de Werkgroep ontstaan

kantoor.jepg

De Werkgroep is opgericht op 15 oktober 2015 met als doel het terugvorderen van de 110 miljard euro AWBZ-premie die wij Nederlanders te veel hebben betaald in de periode 2001 tot en met 2013. Een project dat inmiddels zijn vruchten afwerpt en succesvol blijkt te zijn. We hebben nog een lange weg te gaan maar we gaan net zolang door tot we ons doel hebben bereikt.

Maar er zijn meer zaken waar we ons intensief mee bezig houden. In de afgelopen jaren kwamen er veel (hulp)vragen binnen met betrekking tot andere terreinen zoals jeugdzorg, schulden, huisvesting en de naleving van de participatiewet. Ook voor die mensen zijn we er.

Wat doet de Werkgroep

specialisten2

Er wordt gewerkt! Door mensen met hun eigen specialiteiten en met hun eigen ervaringen. Mensen van de werkvloer. Mensen die hun tijd en expertise geheel belangeloos beschikbaar stellen aan de Werkgroep. Met als enige doel het helpen van onze medemensen. Juristen, fiscalisten, economen, mensen met een grote werkervaring en een uitgebreid netwerk hebben zich inmiddels aangesloten bij ons. Naast het vaste team van de Werkgroep zullen deze specialisten projectmatig worden ingezet.

Welke projecten doet de Werkgroep

maatschappelijkemisstanden

Uiteraard zijn we druk bezig met onze AWBZ-claim. En daar zijn we de komende tijd ook nog drukdoende mee. Maar we zijn meer van plan. De komende tijd gaat de Werkgroep ook projecten oppakken die te maken hebben met misstanden die de mensen hebben met betrekking tot deurwaarders, beslagleggingen, schuldhulpverlening, re-integratie bureaus, volkshuisvesting en jeugdzorg.

We houden van hard werken

hardwerkenzondergeld

Niet voor ons zelf maar voor anderen. We zijn druk bezig om ervoor te zorgen dat De Werkgroep straks z’n eigen broek kan ophouden en daarom wordt er gewerkt aan een verdienmodel. Maar zover is het nog niet en betalen we alles uit eigen zak. Kantoor-, telefoon-, domeinkosten en zo kan ik nog wel even doorgaan. Tikt aardig aan hoor! En om nu te zeggen dat de donaties binnenstromen, helaas niet. Toch jammer als je weet dat er heel veel mensen dankzij ons harde werken al flink wat geld van de Belastingdienst hebben teruggekregen. Maar goed, we kunnen niemand verplichten. Hooguit een beetje bedelen hier en daar, dus donaties zijn meer dan welkom.

doneerbutton

Huisregels van de Werkgroep

De Werkgroep geeft de bezoekers van de website en van de Facebook-pagina de mogelijkheid om te reageren op (nieuws)berichten. Iedereen is vrij om te reageren, maar er zijn wel spelregels, of beter gezegd: huisregels. De Werkgroep ziet toe op naleving van deze huisregels, voordat reacties worden geplaatst.

Huisregels van de Werkgroep

Tot slot

Inmiddels zijn ruim 2.300 mensen lid geworden van onze Facebook-pagina en hebben we een mailbestand van bijna 7.000 belangstellenden, en deze aantallen groeien nog steeds.

De afgelopen jaren hebben we al heel veel mensen bijgestaan en zijn er al heel veel projecten positief afgehandeld, maar dat kan alleen met behulp van de mensen zelf. Het begrip “over de schutting gooien” kennen wij niet. De mensen zullen zelf ook actief moeten worden. Uiteraard met de ondersteuning van onze teams. We hopen dat we met onze organisatie vele doelstellingen zullen halen en er voor kunnen zorgen dat velen weer een positieve kijk zullen gaan krijgen op hun leven en dat we de mensen kunnen helpen weer zelf de regie te nemen over hun financiële en maatschappelijke situaties.

robotten_07092018_Kleur

Met vriendelijke groet, Rob Otten

Mail

 

Mogelijk gemaakt door WordPress.com.

Omhoog ↑

%d bloggers liken dit: